Lietuviška versija (LT)
English version (EN)
Ar galiu panaikinti domeną?
Domeno panaikinimo paraišką Jūsų nurodymu gali pateikti aptarnaujantis paslaugų teikėjas. Po domeno panaikinimo Jūsų valia, domeno vardas patenka į „karantiną“, t. y. laikinai saugomas 30 dienų. Šiuo laikotarpiu paskutinis domeno turėtojas gali įkurti domeną tuo pačiu vardu.
Kaip įkurti domeną „karantino“ laikotarpiu?
„Karantino“ laikotarpiu domeno vardas laikinai saugomas 30 dienų. Šiuo laikotarpiu Jūs, jei buvote to domeno turėtojas prieš panaikinimą, galite įkurti domeną tuo pačiu vardu per bet kurį pasirinktą paslaugų teikėją. Jūsų asmenvardis turi sutapti su panaikinto domeno turėtojo asmenvardžiu.
Domeno įkūrimas „karantino“ laikotarpiu paprastai kainuoja tiek pat, kiek ir įprastinis domeno įkūrimas, tačiau paslaugų teikėjai savo nuožiūra gali taikyti kitokius įkainius.
Kada domenas po „karantino“ patenka į apyvartą?
„Karantinas“ baigiasi po 30 dienų nuo domeno panaikinimo datos (jei paskutinė „karantino“ diena yra ne darbo diena - kitą po jos einančią darbo dieną). Paskutinis domeno turėtojas gali per paslaugų teikėją pateikti .lt administratoriui prašymą dėl šio termino sutrumpinimo.
Pasibaigus „karantino“ laikotarpiui, domeno vardas laikomas išregistruotas ir patenka į apyvartą atsitiktiniu laiku 24 val. ribose.
Ką daryti, jei norimas domeno vardas yra blokuojamas?
Būsena „blokuojamas“ reiškia, kad domeno varde esantis žymuo greičiausiai prieštarauja .lt domeno procedūriniam reglamentui, todėl domenas tuo vardu negali būti įkurtas.
Jei manote, kad blokuojamas žymuo Jūsų atveju neprieštarauja Reglamentui, kreipkitės į .lt domeno administratorių ir nurodykite savo motyvus dėl konkretaus domeno vardo leistinumo.
DĖMESIO! Administratorius, gavęs Jūsų laišką, jeigu domeno vardas iš tikrųjų neprieštarauja Reglamentui, panaikina blokavimą atsitiktiniu laiku 24 val. ribose. Nuo tol to vardo domeną bendra tvarka gali įkurti bet kuris asmuo, per aptarnaujantį paslaugų teikėją pateikęs domeno įkūrimo paraišką.
Ar galiu rezervuoti domeno vardą?
Domenų rezervavimas asmenų prašymu negalimas. Domenai yra įkuriami „First come, first served“ principu.
Jei norite užsitikrinti pirmumą, galite įkurti domeną nenurodydami DNS serverių.
Kas yra užsakovas?
Užsakovas yra fizinis arba juridinis asmuo, kurio valia yra įkurtas domenas. Po domeno įkūrimo užsakovas laikomas domeno turėtoju. Šis asmuo po domeno vardo registravimo turi teisę savo nuožiūra valdyti ir naudoti domeną, perleisti teises į jį kitam asmeniui (perleidimo procedūra), pratęsti galiojimo terminą (pratęsimo procedūra), atnaujinti duomenis (duomenų keitimo procedūra), pakeisti aptarnaujantį paslaugų teikėją (paslaugų teikėjo keitimo procedūra) bei panaikinti domeną (panaikinimo procedūra).
Kas yra paslaugų teikėjas?
Paslaugų teikėjas yra verslininkas (juridinis asmuo arba individualią veiklą įregistravęs fizinis asmuo), kuris gali teikti procedūrines paslaugas .lt domene.
Paslaugų teikėjas Jūsų nurodymu atlieka leidžiamas procedūras, tačiau negali pats inicijuoti perleidimą ar paslaugų teikėjo keitimą. Tai gali padaryti tik pats domeno turėtojas.
Kaip gauti informaciją apie domenus?
Informacijos apie domenus galite ieškoti keliais būdais.
Interneto svetainėje
Atverkite viešai prieinamą Whois duomenų bazę ir įveskite domeno vardą. Šis būdas tinka gauti smulkiai informacijai apie konkretų domeną, tačiau nėra tinkamas automatiniams tikrinimams.
Tekstiniu režimu
Whois duomenų bazė tekstiniu režimu (TCP portas 43, serveris whois.domreg.lt) yra viešai prieinama. Naudojant šį būdą pateikiama mažiau informacijos, negu interneto svetainėje. Šis būdas labiau tinka automatiniams tikrinimams, tačiau užklausų skaičius yra ribojamas iki 100 užklausimų per 30 minučių. Viršijus šį limitą, IP adresas automatiškai blokuojamas. Masiniams tikrinimams rekomenduojama naudotis DAS.
DAS
Domain Availability Service skirtas dažniems domenų būsenos tikrinimams. DAS serveris į užklausas praneša tik domeno būseną (pvz., „Laisvas“, „Registruotas“, „Karantinas“ ir pan.). Šį būdą rekomenduojama naudoti automatiniams tikrinimams siunčiant iki keliasdešimties užklausų per sekundę.
DAS susietas su TCP portu 4343 ir pasiekiamas adresu das.domreg.lt, užklausa formuojama "GET 1.0 domenas\n", kur domenas yra visas domeno vardas su .lt galūne, o DAS serverio pateiktame atsakyme:
  1. eilutes, prasidedančias % reikia ignoruoti (komentarai),
  2. eilutė "Domain: domenas", domenas yra užklausoje rastas domeno vardas (jeigu buvo sintaksiškai teisingas),
  3. eilutė "Status: statusas", čia statusas yra viena iš domeno būsenų (available, registered, blocked, reserved, restrictedDisposal, restrictedRights, stopped, pendingCreate, pendingDelete, pendingRelease, outOfService)
Pavyzdžiui, naudojant whois programą, galima naudoti tokią komandą:
   whois -h das.domreg.lt:4343 get 1.0 domain.lt
   % .lt registry DAS service
   Domain: domain.lt
   Status: available
   
Ar galiu Whois duomenų bazėje pateikti išsamesnę kontaktinę informaciją?
Užsakovas, prisijungęs prie Domenų turėtojų srities gali nurodyti papildomą kontaktinę informaciją, kurią pageidauja skelbti Whois duomenų bazėje(tiek Interneto svetainėje, tiek tekstiniu režimu).
Papildomą kontaktinę informaciją galima skelbti tam tikrą laiką (pvz., kol vyksta tikrinimas dėl SSL sertifikato suteikimo) ir po to pašalinti leidimą, prisijungus prie Domenų turėtojų srities.
Turiu galiojančią paslaugų sutartį su KTU, sudarytą iki 2007-03-13. Noriu keisti ją į elektroninę / atlikti procedūras jos nekeičiant.
Informaciją rasite IPC informacinėje sistemoje