Raskite .lt domeną

Apie mus ir mūsų istorija

Mūsų istorija ir dabartis, kokie svarbiausi tikslai administruojant .lt domeną.

Interneto veikimą ir administravimą pasauliniu mastu koordinuoja Interneto korporacija skirtiesiems vardams ir numeriams (angl. Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, arba ICANN).

Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras yra .lt domeno administratorius, sutarties pagrindu pripažintas ICANN ir nurodytas oficialioje duomenų bazėje .

Domreg

Nacionalinio domeno istorija prasidėjo 1992 m. birželio 3 d., kai organizacija IANA (angl. Internet Assigned Numbers Authority) įkūrė .lt domeną. Pradžioje šio domeno administravimas buvo deleguotas Oslo universitetui (išorinis administravimas), o 1994 m. administravimas redeleguotas Kauno technologijos universiteto Skaičiavimo centrui, kadangi organizaciniu ir techniniu požiūriu jis buvo labiausiai pasirengęs atlikti aukščiausio lygio domeno administratoriaus funkcijas.

Išorinio administratoriaus pradinės taisyklės labai ribojo domenų kūrimą, pvz., domenus galėjo turėti tik juridiniai asmenys, o domeno vardą turėjo sudaryti mažiausiai 3 simboliai. Be to, būta griežtų ribojimų dėl vietovardžių ir valstybių pavadinimų vartojimo.

Vystantis internetui ir augant poreikiui, reikalavimai buvo palaipsniui liberalizuojami, pvz., 2000 m. atsisakyta draudimo turėti domenus fiziniams asmenims.

2007 m. įsigaliojo .lt domeno procedūrinis reglamentas, kuriuo panaikinti bet kokie apribojimai dėl dviejų simbolių domenų vardų, automatizuotas domenų įkūrimo ir valdymo procesas, tiksliau apibrėžti procedūrų atlikimo terminai. 2014 m. pradėta taikyti nauja procedūrinio reglamento redakcija, pagal kurią be kitų pakeitimų atsirado daugiamečio (iki 5 metų) domenų įkūrimo galimybė.

KTU duomenų centro DNS serveriai

Pirmieji domenai mii.lt, ktu.lt ir vu.lt buvo įkurti 1993 m., o po šešiolikos metų (2009 m.) įkurtas šimtatūkstantasis domenas, o dar po devynerių metų artėjama prie 200 tūkstančių domenų ribos.

Struktūriniu požiūriu .lt domeną nuo 1994 m. visą laiką administravo Kauno technologijos universiteto padalinys: pradžioje jis vadinosi Skaičiavimo centru, po to – Informacinių technologijų plėtros instituto Interneto paslaugų skyriumi, vėliau – Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centru, o nuo 2018 m. kovo 1 d. – Interneto paslaugų centru.

Informavimui apie .lt domeno aktualijas skirta interneto svetainė domreg.lt. Jos etnokultūriniam identitetui pabrėžti naudojami saulės kryžiaus elementai. .lt domeno administratoriaus paslaugos žymimos registruotu prekių ženklu su saugomu žymeniu „DOMREG“. Dėl to .lt domeno administratorius kartais neoficialiai vadinamas „domreg“.