Lietuviška versija (LT)
English version (EN)
Tapk akredituotu .lt domeno paslaugų teikėju
Jei Jūsų įmonė nori klientams teikti .lt domenų įkūrimo paslaugas, ji turi būti akredituota. Žemiau pateikiama informacija, kokie žingsniai turi būti atlikti, kad Jūsų įmonė būtų akreduota:
Paraiškos formoje reikia nurodyti pilną Jūsų informaciją ir du asmenis, atsakingus už klientų aptarnavimą ir įgaliotus atlikti procedūras. Peržiūrėję paraiškos duomenis ir sutikrinę Įmonės registravimo dokumentus (3 žingsnis), mes susisieksime su Jumis nurodytu el. pašto adresu. Pildydami paraiškos formą, įsitikinkite, kad nurodėte teisingus ir veikiančius el. pašto adresus ir kitą informaciją.
3. Pateikite įmonės registravimo pažymėjimą
.lt domeno administratorius rekalauja įmonės registravimo pažymėjimo kopijos tam, kad galėtų patikrinti juridinį asmenį, su kuriuo .lt domeno administratorius sudarytų sutartį. Registravimo pažymėjime nurodytas įmonės pavadinimas turi tiksliai sutapti su paraiškos formoje nurodytu pavadinimu. Dokumentai gali būti atsiųsti faksu arba nuskanuoti ir atsiųsti el. paštu (Siųsti popierines kopijas paštu nebūtina).
4. Įvykdykite techninius reikalavimus
Jums reikės susikurti kliento programinę įrangą, kuri Jus įgalins komunikuoti su automatizuota .lt domeno registro sistema (naudojant EPP). .lt domeno administratorius reikalauja paslaugų teikėjus pademonstruoti teisingą paslaugų teikėjo programinės įrangos veikimą įvykdant OT&E (Veikimo išbandymo ir įvertinimo) sertifikavimo procesą be klaidų.
Documentacija ir OT&E rekalavimų specifikacija yra pateikta .lt registro testinėje sistemoje. Pateikite paraišką testinėje sistemoje tapti akredituotu paslaugų teikėju.
5. Pasirašykite sutartį ir sumokėkite avansinį mokėjimą
Po to, kai sėkmingai atliksite techninio sertifikavimo procesą, Jums bus atsiųsta pasirašymui "Sutartis su akredituoti interneto paslaugų teikėju" kartu su avansinio mokėjimo nurodymais. Jums reikės pasirašyti sutartį ir atsiųsti paprastu paštu mūsų adresu.
Visi naujai akredituoti paslaugų teikėjai turi sumokėti avansinį mokėjimą (mažiausiai 200 (dviejų šimtų) domenų įkūrimo atlyginimų dydžio). Avansinis mokėjimas įkeliamas į paslaugų teikėjo sąskaitą .lt domenų administravimo sistemoje prieš tai, kai paslaugų teikėjas įgalinamas įkurinėti ir valdyti .lt domenus.
6. Aktyvuokite paslaugų teikėjo prisijungimo prie .lt domenų administravimo sistemos duomenis
Po to, kai .lt domeno administratorius gaus pasirašytą sutartį su priedais ir avansinį mokėjimą (mažiausiai 200 (dviejų šimtų) domenų įkūrimo atlyginimų dydžio), .lt domeno paslaugų teikėjo prisijungimo duomenų aktyvavimo kodai kartu su aktyvavimo nurodymais bus nusiųsti paslaugų teikėjui.