Raskite .lt domeną

Kaip tapti akredituotu paslaugų teikėju?

Jei ketinate siūlyti savo užsakovams .lt domenų įkūrimo bei kitas procedūrines paslaugas, turite tapti akredituotu paslaugų teikėju.

Visų pirma, atidžiai susipažinkite su .lt domeno procedūriniu reglamentu , .lt domeno procedūrinio reglamento priedu ir tipine akreditavimo sutartimi .

1. Pateikite paraišką ir būtinus dokumentus
Jei apsisprendėte tapti akredituotu paslaugų teikėju ir manote, jog atitinkate keliamus reikalavimus, užpildykite akreditavimo paraiškos formą. Paraiškoje turi būti nurodyta teisinga ir reikalaujamos apimties informacija. Pvz., juridinio asmens pavadinimas turi visiškai atitikti registravimo dokumentuose nurodytąjį. Užpildžius paraišką, reikės el. paštu pateikti akreditavimui būtinus dokumentus (asmens, siekiančio tapti akredituotu paslaugų teikėju .lt aukščiausio lygio domene pažymą ; juridinis asmuo – registro duomenų išrašą arba registravimo pažymėjimo kopiją; fizinis asmuo – individualios veiklos įregistravimo pažymos kopiją, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją). Patikrinę paraišką ir pateiktus dokumentus, susisieksime su Jumis paraiškoje nurodytu el. pašto adresu dėl tolesnių veiksmų.

2. Ištestuokite savo programinės įrangos suderinamumą
Jums reikės įsidiegti programinę įrangą, skirtą atlikti procedūras automatizuotoje Domenų administravimo sistemoje (DAS) per EPP sąsają. Todėl iš akreditavimo siekiančių asmenų reikalaujama teisingo įsidiegtos programinės įrangos veikimo patikrinimo ir įvertinimo įvykdant (OT&E) procesą. Testavimo instrukcija ir DAS aprašymas teikiami DAS bandomojoje versijoje.

Prisijungimui prie DAS bandomosios versijos ir OT&E atlikimui užpildykite dvi akreditavimo paraiškos formas DAS bandomojoje versijoje . Atlikite testavimą ir apie sėkmingą rezultatą informuokite .lt domeno administratorių el. paštu hostmaster@domreg.lt .lt domeno administratorius patikrins DAS bandomojoje versijoje atliktus testavimo veiksmus ir įvertins Jūsų pasirengimą darbui su DAS.

Dėmesio! .lt domeno administratorius nesuteikia programinės įrangos, skirtos atlikti procedūras DAS per EPP sąsają, tik aprašo naudojimąsi DAS per EPP sąsają. Reikiamos programinės įrangos sukūrimu ar įsigijimu turite pasirūpinti patys.

3. Užbaikite akreditavimo procedūrą
Jei įdiegtos programinės įrangos testavimas buvo sėkmingas, atsiųsime pasirašyti akreditavimo sutartį kartu su avansinio mokėjimo nurodymu. Pasirašytą akreditavimo sutartį (2 egz.) išsiųskite mums registruotu paštu puslapio apačioje nurodytu adresu. Vienas mūsų pasirašytos akreditavimo sutarties egzempliorius bus grąžintas. Naujai akredituotas paslaugų teikėjas turi sumokėti avansą (mažiausiai 200 (dviejų šimtų) domenų įkūrimo atlyginimų dydžio . Tik po to, kai avansinis mokėjimas bus gautas ir įregistruotas paslaugų teikėjo paskyroje DAS (t. y. Domenų administravimo sistemoje), suteikiami prieigos prie domenų administravimo sistemos kodai ir aktyvavimo instrukcijos. Aktyvavus prieigą, naujai akredituotam paslaugų teikėjui suteikiama galimybė įkurti .lt domenus ir teikti kitas procedūrines paslaugas.