Raskite .lt domeną

Kaip gauti informaciją apie domenus?

Patikrinti domenų vardus WHOIS duomenų bazėje galima tiesiog www.domreg.lt interneto svetainėje. Kilus būtinybei automatizuoti procesą, yra kiti būdai – naudojant EPP ar DAS protokolą bei tekstiniu režimu. Informacijos apimtis skirsis, priklausomai nuo pasirinkto būdo.

EPP protokolu

Visi akredituoti paslaugų teikėjai turi galimybę naudoti EPP protokolą automatizuotam informacijos apie domenus gavimui ir integravimui į savo sistemas. EPP protokolas – saugus ir lankstus būdas registro duomenims gauti, kuris naudojamas daugelyje domenų registrų.

DAS protokolu

DAS (angl. Domain Availability Service) skirtas dažniems domenų būsenos tikrinimams. DAS serveris į užklausas praneša tik domeno būseną (pvz., „Laisvas“, „Registruotas“, „Karantinas“ ir pan.). Šį būdą rekomenduojama naudoti automatiniams tikrinimams siunčiant iki keliasdešimties užklausų per sekundę.

DAS susietas su TCP prievadu 4343 ir pasiekiamas adresu das.domreg.lt. Užklausa teikiama formatu „get 1.0 domenas\n“, kur domenas yra visas domeno vardas su .lt galūne, o DAS serverio pateiktame atsakyme:

  1. eilutėse, prasidedančiose % teikiami komentarai;

  2. eilutėje „Domain: domenas“ nurodomas užklausoje rastas domeno vardas (jeigu buvo sintaksiškai teisingas);

  3. eilutėje „Status: statusas“ nurodoma viena iš domeno būsenų – available, registered, blocked, reserved, restrictedDisposal, restrictedRights, stopped, pendingCreate, pendingDelete, pendingRelease, outOfService.

Pvz., pateikus užklausą whois -h das.domreg.lt:4343 get 1.0 domain.lt, būtų gautas atsakymas:

  % .lt registry DAS service  
  Domain: domain.lt  
  Status: available

Tekstiniu režimu

WHOIS duomenų bazė yra viešai prieinama tekstiniu režimu (TCP prievadas 43, serveris whois.domreg.lt). Naudojant šį būdą pateikiama mažiau informacijos, negu interneto svetainėje. Šis būdas labiau tinka automatiniams tikrinimams, tačiau užklausų skaičius yra ribojamas iki 100 užklausimų per 30 minučių. Viršijus šį limitą, IP adresas automatiškai blokuojamas.