Raskite .lt domeną

Ką daryti norint nutraukti paslaugų teikėjo veiklą?

Jeigu nusprendėte nutraukti paslaugų teikėjo veiklą (pvz., likviduoti juridinį asmenį, išregistruoti individualią veiklą, atsisakyti procedūrinių paslaugų teikimo ir pan.), pirmiausia turėtumėte informuoti aptarnaujamus domenų turėtojus, kad jie pasirinktų kitą paslaugų teikėją. Po to atsiskaitykite su .lt domeno administratoriumi ir nutraukite akreditavimo sutartį.

Jeigu nusprendėte reorganizuoti verslą, dėl ko paslaugų teikėjo teisės ir pareigos pereitų kitam asmeniui, tęsiančiam procedūrinių paslaugų teikimą, informuokite apie tai aptarnaujamus domenų turėtojus. Teisių perėmėjas, norėdamas tęsti paslaugų teikėjo veiklą po reorganizavimo, turi pateikti .lt domeno administratoriui dokumentus, patvirtinančius turto, teisių ir pareigų perėmimo faktą bei teisių perėmėjo atitiktį paslaugų teikėjams keliamiems reikalavimams (patvirtintų reorganizavimo sąlygų, perdavimo–priėmimo dokumentų nuorašus / išrašus ir kt.).

.lt domeno administratoriui gavus informacijos apie paslaugų teikėjo paskelbtą nemokumą, paslaugų teikėjui iškeltą restruktūrizavimo arba bankroto bylą, akreditavimo sutartis su tuo paslaugų teikėju nutraukiama, o jo aptarnaujami domenų turėtojai raginami pakeisti paslaugų teikėją.