Raskite .lt domeną

Kodėl svarbu tikrinti domenų turėtojų asmens tapatybę?

Neteisingų duomenų nurodymas DAS (t. y. Domenų administravimo sistemoje) nepriimtinas, kadangi yra žalingas visam .lt domenui, neva jame įmanoma turėti antro lygio domeną anonimiškai arba pramanytu asmenvardžiu. Tokia nuomonė blogina .lt domeno reputaciją, kenkia .lt domeno administratoriaus, paslaugų teikėjų ir sąžiningų domenų turėtojų interesams.

Užsakovui susipažinus su .lt domeno reglamentu bei kitais dokumentais ir išreiškus valią įkurti domeną, paslaugų teikėjas privalo įsitikinti, ar užsakovas yra realiai egzistuojantis fizinis arba juridinis asmuo, galintis savo vardu įgyti teises ir pareigas.

Veiksmingiausia priemonė įsitikinti užsakovo asmenvardžio tikrumu – reikalavimas asmeniškai (ne anonimiškai) apmokėti už paslaugas iš savo sąskaitos banke. Be to, galima taikyti ir kitas autorizavimo priemones, pvz., priimti užsakymą, pasirašytą elektroniniu parašu, jeigu užsakovas ketina mokėti taip, kad jo asmenybė negalės būti nustatyta pagal mokėjimo dokumentus. Kai nėra galimybės patikrinti užsakovo asmens tapatybę aprašytais būdais, paslaugų teikėjas turi reikalauti užsakovo asmens dokumento pateikimo.

Būtina atkreipti dėmesį į paslaugų teikėjų teisinę atsakomybę už jų aptarnaujamų užsakovų duomenų teisingumą. Teismų praktikoje būta atvejų, kai paslaugų teikėjas buvo įtrauktas atsakovu byloje dėl civilinių teisių pažeidimo, kadangi buvo nustatyta, kad domeno turėtojas yra neegzistuojantis asmuo.

Apie tai, kokie veiksmai atliekami, kilus įtarimui dėl netikro domeno turėtojo, rasite čia.