Raskite .lt domeną

Kokie akreditavimo reikalavimai keliami paslaugų teikėjams?

Akredituoti paslaugų teikėjai turi atitikti .lt domeno procedūrinio reglamento priede „Paslaugų teikėjai“ numatytus organizacinius, techninius ir finansinius reikalavimus, kurie taikomi per visą akreditavimo laikotarpį.

Organizaciniai reikalavimai

• paslaugų teikėju gali būti juridinis asmuo, teisnus teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas užsakovams, arba veiksnus fizinis asmuo, norminių teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs Lietuvoje vykdomą tokios rūšies individualią veiklą;
• paslaugų teikėjas turi būti paskyręs bent du savo darbuotojus, atsakingus už užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą (registruotos individualios veiklos atveju atsakingi yra pats veiklą vykdantis fizinis asmuo ir jo pasamdytas darbuotojas).

Techniniai reikalavimai

Paslaugų teikėjas privalo:
• turėti veikiančią savo interneto svetainę, skirtą informuoti ir aptarnauti užsakovus. Apie tai, kokią informaciją būtina paskelbti interneto svetainėje, skaitykite čia.
• turėti paties valdomą pirminį DNS serverį, kurio pasiekiamumas yra ne mažesnis nei 95 % laiko, imant bet kurį trisdešimties dienų intervalą;
• turėti paties valdomą antrinį DNS serverį arba šiuo tikslu naudotis .lt domeno administratoriui priklausančiu DNS serveriu (tokiu atveju pirminis DNS serveris turi būti sukonfigūruotas taip, kad antrinis DNS serveris galėtų automatiniu būdu parsisiųsti iš jo įrašus apie domenus);
• užtikrinti DNS serverių konfigūracijos atitiktį techniniams standartams, nustatytiems interneto savireguliacijos dokumentuose;
• užtikrinti, kad DNS serveriai, kurie naudojami kaip pirminiai ar antriniai, neaptarnautų rekursinių užklausų;

Finansiniai reikalavimai

Paslaugų teikėjas turi turėti pakankamas finansines galimybes piniginėms prievolėms vykdyti. Akreditavimo siekiantis asmuo iki akreditavimo procedūros atlikimo, o paslaugų teikėjas, pažeidęs atsiskaitymo tvarką, – per 7 kalendorines dienas po .lt domeno administratoriaus reikalavimo turi įmokėti 200 domenų įkūrimo atlyginimų dydžio avansą, kurio naudojimo sąlygos apibrėžiamos akreditavimo sutartyje.