Raskite .lt domeną

Kokie akreditavimo reikalavimai keliami paslaugų teikėjams?

Akredituoti paslaugų teikėjai turi atitikti .lt domeno procedūrinio reglamento priede „Paslaugų teikėjai“ numatytus organizacinius, techninius ir finansinius reikalavimus, kurie taikomi tiek akreditavimo siekiančiam asmeniui, tiek paslaugų teikėjui per visą akreditavimo laikotarpį.

Organizaciniai reikalavimai

• Paslaugų teikėju gali būti juridinis asmuo, teisnus teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas užsakovams, arba veiksnus fizinis asmuo, norminių teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs Lietuvoje vykdomą tokios rūšies individualią veiklą.
• Paslaugų teikėjas turi turėti pakankamus žmogiškuosius išteklius užtikrinti tinkamą užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą.
• Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, DAS nurodyti jo duomenys būtų nuolat teisingi.

Techniniai reikalavimai

• Paslaugų teikėjas turi turėti veikiančią savo interneto svetainę, skirtą informuoti užsakovus. Apie tai, kokią informaciją būtina paskelbti interneto svetainėje, skaitykite čia.
• Paslaugų teikėjas turi turėti technines galimybes tinkamai atlikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas.

Finansiniai reikalavimai

• Paslaugų teikėjas turi turėti pakankamus finansinius išteklius, reikalingus piniginėms prievolėms vykdyti.
• Akreditavimo siekiantis asmuo iki akreditavimo procedūros atlikimo, o paslaugų teikėjas, pažeidęs atsiskaitymo tvarką, – per 7 kalendorines dienas po administratoriaus reikalavimo turi įmokėti administratoriui 200 domenų įkūrimo atlyginimų dydžio avansą, kurio naudojimo sąlygos apibrėžiamos akreditavimo sutartyje.