Raskite .lt domeną

Kokių veiksmų turi imtis paslaugų teikėjai prieš sudarydami paslaugų sutartis?

Iki paslaugų sutarties sudarymo paslaugų gavėjams teikiama aiškinamojo pobūdžio informacija.

Sudarydamas paslaugų sutartį paslaugų teikėjas privalo:

  1. patikrinti užsakovų tapatybę ir įsitikinti, kad užsakovai turi teisę sudaryti paslaugų sutartį;
  2. gauti užsakovų patvirtinimą, kad jie pripažįsta Reglamentą privalomai taikytinu atliekant procedūras, susijusias su jų valia įkuriamais ir valdomais domenais. Patvirtinimas turi būti išreikštas taip, kad paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu būtų galima bet kada įrodyti šį faktą;
  3. gauti užsakovų fizinių asmenų sutikimą dėl jų duomenų tvarkymo, naudojimo ir atskleidimo atliekant procedūras. (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-28).

Sudarytos paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugų teikėjas privalomai supažindina domeno turėtoją su Reglamento nuostatų pakeitimais ar papildymais (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-48).

Vykdant sudarytą paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas užsakovui išaiškina inicijuojamos ar užsakomos procedūros atlikimo sąlygas (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-50).