Raskite .lt domeną

Kodėl svarbu pasirūpinti tinkama asmens duomenų apsauga?

Būtinoji sąlyga norint įkurti ar įgyti .lt antro lygio domeną bei jį valdyti yra užsakovo duomenų teikimas ir tvarkymas DAS (t. y. Domenų administravimo sistemoje). Duomenų tvarkymas negali būti sustabdytas arba nutrauktas, kol yra domeno turėtojui priklausantis .lt antro lygio domenas ir nepasibaigė duomenų saugojimo terminas. Kartu tai sukelia pareigą užtikrinti duomenų apsaugą.

Plečiantis informacinės visuomenės paslaugų rinkai ir didėjant grėsmių skaičiui, duomenų apsaugai skiriamas prioritetinis dėmesys. Žala, padaroma neteisėtai perimant duomenis arba juos ydingai paveikiant, gali būti itin didelė. Todėl tvarkomi duomenys turi būti organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis apsaugoti nuo nutekinimo, sugadinimo, pakeitimo ir kt., taip pat užtikrintas duomenų atkūrimas po incidentų.

Paslaugų teikėjas, teikdamas ir tvarkydamas aptarnaujamų užsakovų duomenis DAS, veikia kaip duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju .lt domeno administratorius yra duomenų valdytojas, nes DAS priklauso jam. Kita vertus, paslaugų teikėjas sutarčių / užsakymų įvykdymo tikslu tvarko aptarnaujamų užsakovų duomenis ir savo informacinėje sistemoje. Tada paslaugų teikėjas jau asmeniškai veikia kaip duomenų valdytojas.

Veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, paslaugų teikėjas privalo laikytis .lt domeno administratoriaus (duomenų valdytojo) patvirtintos .lt domeno privatumo politikos ir kitų jo nurodymų asmens duomenų tvarkymo klausimais. Bendrosios duomenų tvarkymo sąlygos išdėstomos akreditavimo sutarties priede.

Veikdamas kaip duomenų valdytojas, paslaugų teikėjas nusistato savo privatumo politiką, atitinkančią duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Tokiu atveju organizacines ir technines duomenų, tvarkomų paslaugų teikėjo informacinėje sistemoje, apsaugos priemones pasirenka pats paslaugų teikėjas, kuris atsako už duomenų apsaugą.