Raskite .lt domeną

Ką daryti, kai norimas domeno vardas yra rezervuotas?

Jei nurodyta, kad norimas domeno vardas yra rezervuotas, greičiausiai tai yra todėl, kad pasirinktame domeno varde yra vartojamas Lietuvos vardas – oficialusis ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas – „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis ES kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis formomis.

Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antro lygio domenų varduose (prieš „.lt“) turėdami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) išduotą leidimą, išskyrus atvejus, kai atskiro leidimo nereikia (kai Lietuvos vardas vartojamas juridinio asmens pavadinime arba prekių ženkluose ir dizaine ir jo prašomas registruoti domeno vardas visiškai atitinka juridinio asmens pavadinimą arba prekių ženklą ir dizainą).

Informaciją apie leidimų išdavimą rasite čia. www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/lietuvos-vardas-domenuose/

Daugiau informacijos rasite čia. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E57DDE845DD2/TAIS_460249

Jei turite RRT išduotą leidimą arba dokumentą, patvirtinantį, kad Jums leidimas naudoti rezervuotą žymenį nereikalingas, atsiųskite jį .lt domeno administratoriui, kuris padarys galimą domeno įkūrimą Jums pagal pateiktą dokumentą.

Jei vis dėlto manote, kad konkretus domenas yra rezervuojamas per klaidą, kreipkitės į .lt domeno administratorių ir išdėstykite savo motyvus. .lt domeno administratorius panaikina rezervavimą, jeigu Jūsų prašymas yra pagrįstas, ir tas domeno vardas patenka į laisvą apyvartą atsitiktiniu laiku 24 val. ribose. Atsilaisvinusio vardo domeną bendra tvarka gali įkurti bet kuris asmuo, per aptarnaujantį paslaugų teikėją pateikęs domeno įkūrimo paraišką.