Raskite .lt domeną

Į kurį teismą kreiptis, kai ginčas dėl .lt antro lygio domeno vardo kyla tarp nacionalinių subjektų?

Kilus ginčui dėl domeno vardo tarp Lietuvos fizinių ir (ar) juridinių asmenų, bylos teismingumo klausimas iki 2014 m. balandžio 28 d. buvo sprendžiamas įvairiai – dalis ieškovų kreipdavosi į apylinkių arba apygardų teismus pagal atsakovo fizinio asmens gyvenamąją vietą ar juridinio asmens buveinę, tačiau dauguma ieškovų kreipdavosi į Vilniaus apygardos teismą.

2014 m. balandžio 28 d. Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėtoje c. b. Nr. 2A-421 / 2014 pasisakė dėl analogijos taikymo sprendžiant teismingumo klausimą aptariamose bylose. Minėtoje byloje ginčas kilo ne dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimo, o visai kitu pagrindu – dėl atsakovo veiksmų, prieštaraujančių ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, jeigu tai sukelia ar gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla, arba siekiama pasinaudoti šio ūkio subjekto reputacija. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė: „[…] vienas iš bylų teismingumo nustatymo kriterijų – ginčo dalykas (pobūdis) (CPK 25, 27 str.). Ginčo dalyką pasirenka ir apibrėžia ieškovas, ieškinyje nurodydamas faktines aplinkybes ir ieškinio reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė ieškinį dėl neteisėto domenų vardo naudojimo, ginčo domenų vardų išregistravimo, neatlygintinio perleidimo ir įregistravimo ieškovo vardu […] nesant teisės normų, reglamentuojančių teisinę apsaugą nuo neteisėto domeno vardų naudojimo bei pažeistų teisių gynimo būdus, taikytina įstatymo analogija; domenas, kaip ir kiti intelektinės nuosavybės objektai, yra nematerialaus pobūdžio objektas, o prekių ženklas apibūdinamas kaip simbolis, padedantis atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų, turintis ir reklaminę funkciją; domeno pagalba taip pat identifikuojamas jo vartotojas, todėl šiuo atveju gali būti taikomas panašius intelektinės nuosavybės santykius dėl prekių ženklų reglamentuojantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas (toliau – PŽĮ) […] CPK 28 straipsnio 2 punktas nustato, kad tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas dėl ginčų, numatytų PŽĮ […]. PŽĮ 49 straipsnio 2 dalies 2–4 punktuose numatyta, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja ginčus dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia bei panaikinimo, dėl ženklo savininko teisių gynimo. Taigi taikant nurodytą įstatymo analogiją, Vilniaus apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui, teismingi ir ginčai dėl domenų registracijos panaikinimo“.

Iš viso tik 7 bylos dėl .lt antro lygio domeno vardo pirmąja instancija nagrinėtos ne Vilniaus apygardos teisme, iš jų vos viena priimta apylinkės teisme po 2014 m. balandžio 28 d.

Taigi, kai nėra galimybės taikiai išspręsti ginčą dėl domeno vardo, ieškinį pagal minėtą analogiją pirmiausia reikėtų teikti Vilniaus apygardos teismui. Kartu pažymėtina, jog teismų praktika dėl aptariamų bylų teismingumo dar tik formuojasi, todėl nėra garantijų, kad pareikštas ieškinys bus priimtas būtent Vilniaus apygardos teisme.