Raskite .lt domeną

Kas yra mediacija?

Iki 2018 m. spalio 1 d. net 45,71 % bylų dėl .lt antro lygio domenų vardų buvo nutraukta, teismui patvirtinus taikos sutartį arba priėmus ieškinio atsisakymą.

Darytina prielaida, kad daugeliu šių atvejų buvo įmanoma išvengti bylinėjimosi, jeigu ginčo šalys kreiptųsi į mediatorių, t. y. taikinamąjį tarpininką. Toks santykių reguliavimo būdas taikomas vis dažniau ir sparčiai vystomas. Mediaciją Lietuvoje reglamentuoja specialus įstatymas.

Kilus domeniniam ginčui, taikiam sprendimui galbūt tiek ir tetrūksta, kad nešališkas asmuo, kuriuo pasitiki abi šalys, profesionaliai įvertintų aplinkybes ir šalių argumentų pagrįstumą, pateiktų precedentus bei pasiūlytų susitarti atsižvelgiant į tikėtiną proceso baigtį. Tai būtų neteisminė mediacija. Rimta kliūtis neteisminei mediacijai – priverstinių laikinųjų apsaugos priemonių negalimumas, o jų nepritaikius procesas gali pasunkėti. Todėl praktikoje ieškovas iš pradžių kreipiasi į teismą su ieškiniu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (kartais prašymas dėl užtikrinimo teikiamas anksčiau už ieškinį) ir tik tada svarsto taikaus sprendimo galimybę.

Tačiau ir po to, kai yra pareikštas ieškinys, galima mediacija – tokiu atveju ji jau būtų teisminė. Deja, teisminė mediacija iki 2018 m. spalio 1 d. taikyta vos vienoje domeninio ginčo byloje ir buvo nutraukta, šalims nesusitarus dėl posėdžio datos. Dar vienoje byloje ieškovas siūlė taikyti teisminę mediaciją, bet atsakovas jos atsisakė.

Ginčo šalys turėtų atsižvelgti į mediaciją, kadangi toks būdas padeda sumažinti išlaidas ir taupyti laiką.

Išsamiau apie mediaciją skaitykite čia .