Raskite .lt domeną

Kas yra šalys ir tretieji asmenys byloje dėl .lt antro lygio domeno vardo?

Ieškovu aptariamose bylose gali būti asmuo, manantis, kad yra pažeista jam priklausanti ankstesnė teisė. Pvz., prekių ženklo savininkas – bylose dėl įregistruoto žymens vėlesnio panaudojimo domeno varde; juridinis asmuo – bylose dėl jo pavadinimo vėlesnio panaudojimo domeno varde; domeno turėtojas – bylose dėl domeno vardo vėlesnio panaudojimo kaip prekių ženklo ar juridinio asmens pavadinimo.

Bylose dėl saugomo žymens vėlesnio panaudojimo domeno varde ieškinio reikalavimai turi būti reiškiami domeno turėtojui, sudariusiam ir (ar) naudojančiam ginčijamą domeno vardą. Būtent jis yra materialiojo teisinio santykio, susijusio su galimu ieškovo civilinių teisių pažeidimu, tiesioginis subjektas ir turi pareigą atsakyti už savo domeno vardą. Taigi, atsakovais negali būti kontaktinis asmuo, aptarnaujantis paslaugų teikėjas, .lt domeno administratorius ar kiti asmenys, nes jie nevaldo ginčo domeno ir už jo vardą neatsako.

Visų .lt antro lygio domenų turėtojai nurodomi .lt WHOIS duomenų bazėje. Fizinių asmenų duomenys viešai neskelbiami, tačiau sudaroma galimybė persiųsti domeno turėtojui elektroninį laišką (apie tai išsamiau žr. „Kaip sprendžiami ginčai dėl .lt antro lygio domeno vardo“).

.lt WHOIS duomenų bazėje negali rastis įrašų apie kituose aukščiausio lygio domenuose įkurtus antro lygio domenus, tačiau tai nepaneigia tų domenų egzistavimo. Praktikoje būta nesusipratimų šiuo atžvilgiu, pvz., Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje c. b. Nr. 2-116-623 / 2009 .com antro lygio domeno nebuvimo .lt WHOIS duomenų bazėje faktas buvo įvertintas kaip įrodymas, esą tokio domeno apskritai nėra. Kiekvienas aukščiausio lygio domenas turi savo WHOIS duomenų bazę, kurioje ir reikia ieškoti įrašų apie atitinkamą antro lygio domeną.

Nešališkumo principas (.lt domeno procedūrinio reglamento 7.1.2 p.) reiškia, kad .lt domeno administratorius neturi asmeninio suinteresuotumo dėl domenų vardų priskyrimo vienam ar kitam asmeniui, tad byloje negalėtų stoti ieškovo arba atsakovo pusėje. O tai yra būtinoji sąlyga dalyvaujant byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Todėl .lt domeno administratorius neįtrauktinas į bylą nei atsakovu (kadangi nėra ginčo santykio dalyvis), nei trečiuoju asmeniu (kadangi neturi suinteresuotumo bylos baigtimi). Priešingu atveju, jei aukščiausio lygio domeno administratorius būtų įtraukiamas trečiuoju asmeniu į kiekvieną domeninio ginčo bylą, pvz., Vilniaus apygardos teismo nagrinėta c. b. Nr. 2-3405-275 / 2013 (dėl balticmodel.lt, balticmodel.lv, balticmodels.lt, balticmodels.lv, balticmodels.ee ir balticmodels.net domenų vardų) išsiskirtų tuo, kad joje trečiaisiais asmenimis turėtų dalyvauti net keturi – .lt, .lv, .ee ir .net – aukščiausio lygio domenų administratoriai, kas išties būtų neprotinga. Todėl Vilniaus apygardos teismas c. b. Nr. e2-5327-585 / 2015 pagrįstai atsisakė įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, .lt domeno administratorių ir ankstesnį ginčo domeno turėtoją.

Prielaida, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos aptarnaujančio paslaugų teikėjo teisėms ir pareigoms, turi pagrindo, nes ieškinio patenkinimas reikštų paslaugų sutarties tarp domeno turėtojo ir aptarnaujančio paslaugų teikėjo pabaigą. Išnykus sutarties dalykui (domeno turėtojui netekus teisių į ginčo domeną, dėl kurio buvo sudaryta paslaugų sutartis), aptarnaujantis paslaugų teikėjas negalėtų įvykdyti sutartinių prievolių, t. y. teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas, o kartu netektų ir teisės į atlyginimą. Todėl aptarnaujantis paslaugų teikėjas gali būti įtraukiamas į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.