Raskite .lt domeną

Kaip sprendžiami ginčai dėl .lt antro lygio domeno vardo?

Ginčai dėl domeno vardo gali būti sprendžiami ginčo šalių derybomis (betarpiškai), arba taikant neteisminę mediaciją (dalyvaujant tarpininkui), arba kreipiantis į arbitražą ar teismą. Bylą nagrinėjant arbitraže ar teisme, ieškovas ir atsakovas gali tarpusavio derybomis sudaryti taikos sutartį, o teismo procese – prašyti teisminės mediacijos (išsamiau apie mediaciją skaitykite čia).

Derybos pradedamos pareiškiant pretenziją ginčijamo vardo domeno turėtojui. Informacija apie .lt antro lygio domenų turėtojus juridinius asmenis ir jų kontaktiniai duomenys skelbiami WHOIS duomenų bazėje. Jei .lt antro lygio domeno turėtojas yra fizinis asmuo, jo asmens duomenys viešai neskelbiami, tačiau sudaroma galimybė persiųsti domeno turėtojui elektroninį laišką tokia tvarka:

 • atverskite WHOIS duomenų bazę;
 • domeno paieškos laukelyje įveskite tikslų .lt antro lygio domeno vardą ir spauskite mygtuką „Tikrinti“;
 • paieškos rezultatuose bus nurodyta domeno būsena, o jei tai yra egzistuojantis domenas – išsamios informacijos peržiūrai spauskite mygtuką „Rodyti“;
 • skiltyje „Domeno turėtojas“ siūloma susisiekti su domeno turėtoju fiziniu asmeniu persiunčiant jam elektroninį laišką – spauskite nuorodą, užpildykite reikalaujamus formos duomenis ir parašykite žinutę, susijusią su jūsų teisių pažeidimu, t. y. pretenziją;
 • į savo elektroninio pašto dėžutę gausite domeno turėtojui siųsto elektroninio laiško kopiją – išsaugokite ją, nes šios kopijos prireiktų norint gauti domeno turėtojo fizinio asmens duomenis.

Jei ginčijamo vardo domeno turėtojas atsiliepė į pretenziją, siūlykite susitarti betarpiškai, arba ginčo sprendimui pasitelkti neteisminį mediatorių, arba perduoti ginčą spręsti arbitražui (išsamiau apie arbitražus skaitykite čia).

Ginčijamo vardo domeno turėtojui neatsiliepus į pretenziją (domeno turėtojui juridiniam asmeniui – per pretenzijoje nustatytą protingą terminą; domeno turėtojui fiziniam asmeniui – per 15 kalendorinių dienų nuo elektroninio laiško persiuntimo datos), arba atsisakius derėtis, arba atsisakius mediacijos / ginčo perdavimo spręsti arbitražui:

 • kai domeno turėtojas yra juridinis asmuo – kreipkitės į teismą su ieškiniu;
 • kai domeno turėtojas yra fizinis asmuo – kreipkitės į domeno turėtoją aptarnaujantį paslaugų teikėją arba .lt domeno administratorių dėl domeno turėtojo asmens duomenų pateikimo ir po to – į teismą su ieškiniu.

Ginčus, nesureguliuotus betarpiškai ar taikant neteisminę mediaciją, iš esmės sprendžia:

 • teismas, priklausantis atitinkamos valstybės teismų sistemai (pagal jurisdikcijos / teismingumo taisykles); arba
 • institucinis arbitražas, jei dėl to yra šalių susitarimas; arba
 • ad hoc arbitražas, sudarytas šalių susitarimu.

.lt domeno administratorius nesprendžia ginčų dėl .lt antro lygio domenų vardų.

Kreipimaisi į .lt domeno administratorių iki ginčo išsprendimo iš esmės pabaigos:

 • dėl ginčijamo vardo domeno panaikinimo, perleidimo ar perdavimo procedūrų atlikimo;
 • dėl sustabdymo procedūros atlikimo ginčijamo vardo domenui;
 • dėl suvaržymo procedūros atlikimo ginčijamo vardo domenui be teismo ar arbitražo nutarties, atmetami, kadangi .lt domeno administratorius nepraktikuoja kišimosi į ginčų sprendimą administraciniais metodais.