Raskite .lt domeną

Kokių ginčų kyla dėl .lt antro lygio domenų / domenų vardų?

Ginčai, kurių dalykas yra susijęs su domenu ar domeno vardu, toliau vadinami domeniniais. Prie tokių ginčų nepriskirtini ginčai dėl turinio, pvz., dėl informacijos, skelbiamos interneto svetainėse.

Pirmasis teisme nagrinėtas domeninis ginčas – dėl domeno vardo kosmada.lt (2005 m.)

Domeninių ginčų rūšys:

  • dėl procedūros – domeno įkūrimo, sustabdymo, domeno panaikinimo ir kt. Tokių ginčų gali būti tarp kliento ir paslaugų teikėjo arba tarp domeno turėtojo ir .lt domeno administratoriaus dėl konkrečios procedūros (ne)atlikimo pagal priskirtą kompetenciją;
  • dėl sandorio – teisių į domeną (ne)perleidimo. Tokių ginčų gali būti tarp domeno turėtojo ir suinteresuoto asmens dėl sudaryto perleidimo sandorio arba atsisakymo jį sudaryti;
  • dėl domeno vardo. Tokių ginčų gali būti tarp domeno turėtojo ir suinteresuoto asmens dėl domeno varde panaudoto žymens.

Ginčų dėl domeno vardo priežastys – interesų konfliktas santykyje (pagal dominuojantį reikalavimo pagrindą; bylų skaičius Lietuvos teismų praktikoje iki 2018 m. spalio 1 d.):

  • domeno vardas ir prekių ženklas – 74 bylos;
  • domeno vardas ir juridinio asmens pavadinimas – 23 bylos;
  • domeno vardas ir fizinio asmens vardas – 1 byla;
  • domeno vardas ir autorių teisių objektas – 2 bylos;
  • tarp konkurentų – 5 bylos dėl tapataus / klaidinamai panašaus žymens arba žymens, klaidinančio dėl domeno priklausomybės.