Raskite .lt domeną

Kaip sumažinti ginčų dėl .lt antro lygio domeno vardo tikimybę?

Sprendžiant ginčus dėl domeno vardo taikomi šie kriterijai: ankstesnės teisės pažeidimas, neteisėti interesai registruojant arba nesąžiningumas registruojant ir naudojant domeno vardą.

Ankstesnės teisės pažeidimas gali pasireikšti dvejopai:

  • nepagrįstu domeno įkūrimu (angl. cybersquatting), t. y. svetimų prekių ženklų ar į juos klaidinamai panašių žymenų registravimu kaip savo domenų vardų neturint teisėto intereso. Tokiu atveju piktnaudžiavimą bandoma teisinti principu „first come, first served“, kuris nepanaikina domeno turėtojo atsakomybės už ankstesnių teisių, jei tokių yra, pažeidimą;
  • domeno vardo atvirkštiniu užgrobimu (angl. reverse domain name hijacking), t. y. piktnaudžiavimu teise siekiant atimti registruotą domeno vardą iš domeno turėtojo. Pvz., Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje c. b. Nr. 2-3736-585 / 2016 juridinio asmens ieškinys domeno turėtojui dėl įpareigojimo perduoti domeną, kurio vardas tapatus ieškovo pavadinimui, buvo atmestas, kadangi juridinio asmens pavadinimas buvo sudarytas tada, kai jau egzistavo domenas tuo pačiu vardu.

Norint sumažinti ginčų dėl domeno vardo tikimybę:

  • asmenys, pageidaujantys įkurti .lt antro lygio domeną, turi įsitikinti, kad sudarydami domeno vardą nepažeidė ankstesnių teisių. Pvz., atlikti domeno varde naudojamo žymens paiešką prekių ženklų – nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių, kurių apsauga išplėsta į Lietuvos teritoriją, – duomenų bazėse bei juridinių asmenų registre ;
  • asmenys, pageidaujantys registruoti prekių ženklą arba steigti juridinį asmenį Lietuvoje, turi įsitikinti, ar .lt WHOIS duomenų bazėje www.domreg.lt/paslaugos/whois nėra egzistuojančio domeno, kurio varde jau yra toks žymuo;
  • registruotų prekių ženklų, kurių žymenys sukurti dirbtinai (pvz., „kosmada“, „wizzair“) arba yra originalūs bendrinės kalbos žodžių deriniai (pvz., „pieno žvaigždės“, „batų kalnas“), savininkams patartina įkurti ir to paties vardo .lt antro lygio domeną, kad tas žymuo neliktų laisvas internete;
  • registruotų prekių ženklų, kurių žymenis sudaro pavieniai bendrinės kalbos žodžiai (pvz., „švyturys“, „ji“), savininkams būtina įkurti ir to paties vardo .lt antro lygio domeną, nes niekas neturi pirmumo naudoti bendrinės kalbos žodžių internete;
  • juridinių asmenų steigėjams rekomenduojama iš karto įkurti domeną, kurio varde yra steigiamo juridinio asmens pavadinimas;
  • „šveplo“ vardo domenų turėtojams, kai domeno varde vartojami bendrinės kalbos žodžiai ir nėra įregistruotos ankstesnės teisės, rekomenduojama įkurti ir domeną, kurio vardas užrašytas su savitomis lietuviškomis raidėmis, kad būtų išvengta ginčų dėl klaidinamo domenų vardų panašumo. Ir atvirkščiai – taisyklingai užrašytų domenų vardų turėtojai turėtų įkurti ir „šveplo“ vardo domeną;
  • domenų turėtojai turėtų naudoti domenus, t. y. susieti juos su veikiančiomis savo interneto svetainėmis, kuriose viešinama informacija parodo tikrąjį domeno įkūrimo tikslą, sukurti ir naudoti elektroninį paštą ir pan.

Domeno turėtojo nesąžiningumą gali atskleisti jo atliekami veiksmai, pvz., pasiūlymo įsigyti domeną pateikimas ankstesnių teisių turėtojui, kai tuo siekiama komercinės naudos; domeno peradresavimas į ankstesnių teisių turėtojo konkurento interneto svetainę, kai tuo siekiama daryti neleistiną spaudimą įsigyti domeną ir kt.