Raskite .lt domeną

Kokius reikalavimus reikšti?

Ieškinio dalyką gali sudaryti įvairūs reikalavimai, bet čia pasisakoma tik apie tuos reikalavimus bylose dėl domeno vardo, kurie yra tiesiogiai susiję su ginčo domenu.

Nors ginčas kyla dėl domeno vardo, šis žymuo domenų vardų sistemoje (angl. Domain Name System, arba DNS) identifikuoja įkurtą domeną ir yra nuo jo neatsiejamas. Neįmanoma perleisti teisių į domeno vardą atskirai nuo domeno, panaikinti domeno vardą paliekant .lt WHOIS duomenų bazėje bevardį domeną arba pakeisti įkurto domeno vardą (.lt domeno procedūrinio reglamento 7.2.1, 16.4 p.). Tokiu būdu, sprendžiant ginčą dėl domeno vardo, kaip domeną identifikuojančio žymens, sudarymo ir (ar) valdymo teisėtumo, iš esmės sprendžiamas ir paties domeno likimas.

Ieškovas, laikydamas, kad domeno turėtojas, sudaręs ir (ar) valdantis .lt antro lygio domeno vardą, pažeidė jo išimtinį interesą į žymenį (pvz., dirbtinai sukurtą arba originalų bendrinės kalbos žodžių derinį), gali savo pasirinkimu siekti:

  • nustatyti įpareigojimą domeno turėtojui panaikinti ginčo domeną, pvz., formuluoti reikalavimą taip: įpareigoti atsakovą panaikinti domeną [tikslus domeno vardas pagal įrašą .lt WHOIS duomenų bazėje] per [apibrėžtas terminas]. Patenkinus tokį reikalavimą, įsiteisėjęs teismo ar arbitražo sprendimas būtų vykdomas atliekant panaikinimo procedūrą pagal .lt domeno procedūrinio reglamento 86.3 p.; arba:
  • nustatyti įpareigojimą domeno turėtojui perleisti teises į ginčo domeną ieškovui, pvz., formuluoti reikalavimą taip: įpareigoti atsakovą neatlygintinai perleisti ieškovui teises į domeną [tikslus domeno vardas pagal įrašą .lt WHOIS duomenų bazėje] per [apibrėžtas terminas]. Patenkinus tokį reikalavimą, įsiteisėjęs teismo ar arbitražo sprendimas būtų vykdomas atliekant perdavimo procedūrą pagal modifikuotas perleidimo taisykles, t. y. su išlyga dėl inicijavimo, kaip numatyta .lt domeno procedūrinio reglamento 76.1 p.; arba:
  • pripažinti ieškovo teises į ginčo domeną, perduodant šį domeną ieškovo naudai, pvz., formuluoti reikalavimą taip: pripažinti ieškovo teises į domeną [tikslus domeno vardas pagal įrašą .lt WHOIS duomenų bazėje], perduodant šį domeną ieškovui. Patenkinus tokį reikalavimą, įsiteisėjęs teismo ar arbitražo sprendimas būtų vykdomas atliekant perdavimo procedūrą pagal .lt domeno procedūrinio reglamento 76.2 p. Reikalavimas pripažinti ieškovo teises į ginčo domeną yra ypač aktualus, kai atsakovas ignoruoja procesinius dokumentus. Tokiais atvejais byloje dažniausiai priimamas sprendimas už akių, kadangi atsakovas neteikia atsiliepimo ir teismo posėdžiuose nedalyvauja. Prašyti įpareigojimo atsakovui nustatymo nėra tikslinga, nes galima iš anksto numanyti, jog atsakovui nepavyks įteikti sprendimo, todėl jis jo ir nevykdys.

Ieškovas, laikydamas, kad domeno turėtojas, sudaręs ir (ar) valdantis .lt antro lygio domeno vardą, pažeidė jo neišimtinį interesą į žymenį (pvz., nors ir registruotą, bet pavienį bendrinės kalbos žodį), gali siekti ginčo domeno panaikinimo, pvz., formuluoti reikalavimą taip: įpareigoti atsakovą panaikinti domeną [tikslus domeno vardas pagal įrašą .lt WHOIS duomenų bazėje] per [apibrėžtas terminas]. Vilniaus apygardos teismas c. b. Nr. 2-1652-41 / 2007 atsižvelgė į bendrinę saugomo žymens reikšmę: „Teismas negali tenkinti ieškovo reikalavimo pilna apimtimi ir perduoti teises į domeno vardą […] būtent ieškovui […] svarbiausia dėl to, kad ieškovo interesas šiuo atveju nėra išimtinis, nes ir kiti asmenys gali turėti teisę ar teisėtą interesą į šį domeno vardą, tad nėra pagrindo teigti, kad prioritetiškai turi būti ginami būtent ieškovo interesai“. Teismas tenkino ieškovo prašymą įpareigoti atsakovą nutraukti domeno naudojimą ir panaikinti domeno vardo registraciją, tačiau reikalavimą perduoti ieškovui teises į domeno vardą atmetė.

Ieškovų reikalavimai bylose dėl domeno vardo ne visada būna pagrįsti. Teismai iki 2018 m. spalio 1 d. atmetė ieškinius 13 bylų, t. y. apie 12,38 % bendro šios rūšies bylų skaičiaus. Kai kuriais atvejais nesunku įžvelgti domeno vardo atvirkštinio užgrobimo (angl. reverse domain name hijacking) požymių.

Praktikoje pasitaikančios klaidos:

  • procesiniuose dokumentuose ne visada teisingai rašomas ginčo domeno vardas. Tikslus domeno vardas susideda iš tašku atskirtų dviejų žymenų, identifikuojančių antro ir aukščiausio lygio domenus, pvz., „antrasis.lt“, nenurodant protokolų ir saityno trumpinių (t. y. be „http“, „https“, „www“) bei su jais susijusių skyrybos simbolių. Antai, jei domeno vardas (būtent domeno vardas, o ne interneto svetainės adresas) užrašomas kaip „www.antrasis.lt“, tai jau būtų trečio lygio domenas, informacijos apie kurį .lt WHOIS duomenų bazėje nebėra. Jei domeno vardas yra „šveplas“, jis taip ir turi būti nurodomas dokumentuose. IDN atveju pirmenybę reikėtų teikti domeno vardui su lietuviškais rašmenimis, nors įrašuose .lt WHOIS duomenų bazėje pagrindiniu eina konvertuotas, su specialiu priešdėliu „xn–“;
  • procesiniuose dokumentuose retkarčiais aiškiai nenurodoma, kad įpareigojimas nustatomas atsakovui (konkrečiam domeno turėtojui). Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje c. b. Nr. 2S-1801-104 / 2014 dėl antstolio prašymu skirtos baudos nurodė: „Nors Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo […] rezoliucinėje dalyje ir nenurodyta, kad panaikinti domeną įpareigojamas atsakovas, tačiau pažymėtina, kad minėto sprendimo motyvuojamojoje dalyje, taip pat teismo išduotame vykdomajame rašte, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog panaikinti domeną įpareigojamas būtent atsakovas. Nors, kaip nurodo apeliantas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas […] pats yra domeno registracijos panaikinimo pagrindas, tačiau tai jokiu būdu neatleidžia atsakovo nuo pareigos pateikti šį teismo sprendimą, kaip domeno panaikinimo pagrindą, atitinkamam registrui, bei imtis kitų veiksmų, susijusių su domeno panaikinimu registre, jei tokie veiksmai būtų reikalingi, pavyzdžiui atitinkamų paraiškų užpildymu ir pan.“;
  • būta netikslumų formuluojant reikalavimus, pvz., ieškovas prašė „pripažinti negaliojančia domeno registraciją atsakovo vardu“. Pripažinus negaliojančiu vien domeno vardo registravimą (t. y. neišsprendus paties domeno likimo), kyla neaiškumų dėl .lt WHOIS duomenų bazėje likusio domeno priklausomybės: jei domeną įkūrė atsakovas, tai po registracijos jo vardu panaikinimo jis netenka teisių, o joks kitas asmuo neįgyja; jei atsakovas įsigijo domeną, tai po registracijos jo vardu panaikinimo jis netenka teisių, bet kyla klausimas dėl ankstesnio (buvusio prieš perleidimą) domeno turėtojo teisių į tą domeną / domeno vardą. Dėl šios priežasties ieškovas, užuot prašęs pripažinti negaliojančiu „registraciją“, turėtų prašyti įpareigoti atsakovą panaikinti patį ginčo domeną, tokiu būdu šalinant visas atsakovo veiksmų, dėl kurių kilo ginčas, pasekmes;
  • vienu atveju ieškinio pagrindu buvo nurodyta, kad ieškovo teises ar teisėtus interesus pažeidė atsakovas (domeno turėtojas), bet ieškinio dalykas suformuluotas kaip teisinis reikalavimas ne atsakovui, o trečiajam asmeniui – .lt domeno administratoriui. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad ieškovas privalo suformuluoti ieškinio pagrindą, nurodydamas faktinio pobūdžio aplinkybes, kurių pagrindu jis formuluoja ieškinio dalyką – materialųjį teisinį reikalavimą atsakovui. Todėl Vilniaus apygardos teismas nagrinėtoje c. b. Nr. 2-2592-302 / 2012 atsisakė tenkinti trečiajam asmeniui adresuotą reikalavimą: „Teismas šio reikalavimo netenkina, nes jis pareikštas ne atsakovui, o trečiajam asmeniui, tuo tarpu reikalavimas trečiajam asmeniui negali būti reiškiamas dėl jo procesinės padėties (CPK 46, 47 str.), todėl trečiasis asmuo negali būti teismo įpareigotas atlikti tam tikrus veiksmus“.