Raskite .lt domeną

Ką daryti su domenu įmonės reorganizavimo ar likvidavimo atvejais?

Verslo skaidymas (išdalijimas, padalijimas, atskyrimas) arba likvidavimas praktikoje nėra toks jau retas reiškinys. Pastebėta, kad šiais atvejais apie vertingą turtą – reklamuotą domeno vardą, sukurtas ir kurį laiką vystytas interneto svetaines ar elektronines parduotuves, susijusias su konkrečiu domenu, – kartais tiesiog pamirštama. Juridinio asmens skaidymo atveju tai ilgainiui gali sukelti ginčus, kadangi nėra aišku, kas yra teisių perėmėjas domeno atžvilgiu. Tuo tarpu juridinio asmens likvidavimo atveju tai veda prie domeno panaikinimo, nes negali būti domeno, priklausančio neegzistuojančiam asmeniui.

Todėl:

  1. Planuodami verslo skaidymą, reorganizavimo sąlygose numatykite kuriam konkrečiai po reorganizavimo veiksiančiam juridiniam asmeniui pereis teisės į domeną ir kartu atiteks su juo susijusios interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės (taikomoji programinė įranga, duomenų bazės ir pan.) bei elektroninis paštas. Šis turtas taip pat turėtų atsispindėti skiriamajame balanse ir turi būti įtrauktas į perdavimo–priėmimo aktą baigiant reorganizavimą.

  2. Jei norite, kad domenas nebūtų panaikintas po juridinio asmens likvidavimo, iki šio lemtingo sprendimo priėmimo atlikite perleidimo procedūrą (kaip yra paaiškinta čia). Žinoma, tuo neturi būti pažeisti juridinio asmens kreditorių, jei tokių yra, interesai.

Verslo jungimo (prijungimo, sujungimo) atveju taip pat rekomenduojama reorganizavimo sąlygose išspręsti teisių į domeną ir su juo susijusias vertybes klausimą. Nors verslo jungimo atveju visos teisės ir pareigos pereina konkrečiam (kitam arba naujam) juridiniam asmeniui, tačiau pastebėtina, kad nesant šio turto paminėto reorganizavimo sąlygose, jis kurį laiką po reorganizavimo tvarkomas aplaidžiai.