Raskite .lt domeną

Kas yra „karantinas“?

„Karantinas“ reiškia, kad įrašai apie domeną laikinai lieka WHOIS duomenų bazėje nustatytą terminą po domeno panaikinimo.

„Karantinas“ taikomas, jei domenas panaikintas pagal aptarnaujančio paslaugų teikėjo paraišką arba automatizuotai (be paraiškos) po termino pabaigos, laiku neatlikus pratęsimo.

„Karantino“ tikslas – apsaugoti domeno turėtojo interesus domeno panaikinimo atveju. Kai domenas yra panaikintas per klaidą arba dėl nerūpestingumo (pvz., laiku nepratęsus termino), paskutinysis domeno turėtojas „karantino“ laikotarpiu išsaugo teises į registruotą domeno vardą ir gali naujai įkurti domeną tuo pačiu vardu.

Informaciją apie tai, kaip įkurti domeną „karantino“ laikotarpiu, rasite čia.

Atsižvelgiant į „karantino“ tikslą, teisė įkurti domeną „karantino“ laikotarpiu negali būti suteikta ar perleista kitiems asmenims. Tokia teise gali pasinaudoti tik domeno turėtojas, jo įpėdinis arba teisių perėmėjas (įstatymų nustatytais atvejais).

„Karantinas“ prasideda nuo būsenos žymės „Karantinas“ atsiradimo WHOIS duomenų bazėje. „Karantino“ terminas yra 30 kalendorinių dienų, pirmąja diena laikant kitą dieną, einančią po aptariamos būsenos pažymėjimo WHOIS duomenų bazėje (taigi, žymės atsiradimo diena į „karantino“ terminą neįskaičiuojama, nors „karantinas“ jau prasidėjo). Jei termino pabaigos diena yra ne darbo (šeštadienis, sekmadienis arba švenčių diena), „karantino“ terminas baigiasi kitą po jos einančią darbo dieną. Atkreiptinas dėmesys į veiksmų atlikimą paskutinę termino dieną – kai aptarnaujantis paslaugų teikėjas užsakymo priėmimą ir vykdymą sąlygoja išankstiniu apmokėjimu, įmokos laikas turi būti toks, kad paslaugų teikėjas galėtų iki darbo dienos pabaigos įsitikinti dėl jos gavimo. Todėl domeno įkūrimas paskutinę „karantino“ termino dieną yra susijęs su tam tikra rizika.