Raskite .lt domeną

Kaip perleisti teises į domeną kitam asmeniui?

Perleidimas yra bendrinė sąvoka, apimanti bet kokius sandorius, kuriuos įvykdžius suderinta šalių valia keičiasi domeno valdytojas. Prie perleidimo priskirtini pirkimo–pardavimo, mainų, dovanojimo, turto įnešimo kaip turtinio įnašo į juridinio asmens įstatinį kapitalą ir pan. sandoriai.

Šiam tikslui Jūsų paskyra interneto svetainėje www.domreg.lt/registrant turi būti aktyvuota.

Informaciją apie tai, kaip aktyvuoti paskyrą, rasite čia.

Norėdami perleisti teises į domeną kitam asmeniui:

 1. Sudarykite su įgijėju perleidimo sandorį.
 2. Prisijunkite prie savo paskyros interneto svetainėje www.domreg.lt/registrant, įvedę identifikatorius (domeno turėtojo ID ir slaptažodį). 2.1. Pasirinkite meniu punktą „Mano domenai“.
  2.2. Skiltyje „Domenai inicijavimui“ varnele pažymėkite domeną, teises į kurį norite perleisti.
  2.3. Spauskite mygtuką „Inicijuoti domenų perleidimą“.
  2.4. Atsidariusiame lange nurodykite domeno įgijėjo duomenis:
  2.4.1. Išskleidžiamame lauke pasirinkite, ar įgijėjas yra fizinis, ar juridinis asmuo;
  2.4.2. Įrašykite tikslų įgijėjo vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą (užbaigiant perleidimo procedūrą šie duomenys turi sutapti su įgijėją aptarnaujančio paslaugų teikėjo nurodytais duomenimis);
  2.4.3. Įrašykite tikslų įgijėjo elektroninio pašto adresą;
  2.4.4. Jeigu norite, kad apie inicijavimą elektroniniu paštu būtų informuotas įgijėjas, pažymėkite tai varnele;
  2.4.5. Spauskite mygtuką „Inicijuoti domeno perleidimą“.
  2.5. Jeigu procedūra yra sėkmingai inicijuota, skiltyje „Inicijuotas perleidimas“ ties pasirinktu domenu nurodomas įgijėjo asmenvardis / pavadinimas. Be to, tai patvirtins žinutė: „Domeno [domeno vardas].lt turėtojas gali būti pakeistas į [įgijėjo asmenvardis / pavadinimas] naudojant [el. pašto adresas] el. pašto adresą. Procedūrai užbaigti [įgijėjo asmenvardis / pavadinimas] turi susiekti su pasirinktu paslaugų teikėju ir užsisakyti perleidimo paslaugą.“
 3. Informuokite įgijėją apie inicijuotą procedūrą, kad jo pasirinktas akredituotas paslaugų teikėjas per 7 kalendorines dienas tą procedūrą užbaigtų. Tinkamai užbaigus procedūrą, WHOIS duomenų bazėje rodomas naujas domeno turėtojas.

Jei nustatytu terminu perleidimo procedūra nebuvo užbaigta, galite inicijuoti ją iš naujo, kaip nurodyta aukščiau.

Pastabos: Perleidimas neleidžiamas, jei nepraėjo 30 kalendorinių dienų nuo domeno įkūrimo, arba nuo paskutinio perleidimo, arba nuo domeno įkūrimo „karantino“ laikotarpiu. Šiais atvejais turite sulaukti nustatyto ribojimo termino pabaigos arba kreipkitės į .lt domeno administratorių su prašymu paankstinti procedūros leistinumą dėl svarbių priežasčių ir išdėstykite jas. Tuo atveju, kai domeno vardas yra rezervuotų žymenų sąraše, įgijėjas iki perleidimo procedūros turi pateikti .lt domeno administratoriui leidimą, patvirtinantį jo teisę naudoti šį žymenį.